19. Ανάπτυξη, Απόδοση & Εισόδημα

contracts for difference
Σίγουρα όπου και να πηγαίνετε θα ακούτε για τις περιουσίες που γίνονται στο χρηματιστήριο...

Σίγουρα όπου και να πηγαίνετε θα ακούτε για τις περιουσίες που γίνονται στο χρηματιστήριο.

Με αρκετή υπομονή και πολλή πειθαρχία, είναι σχεδόν εγγυημένο ότι θα κερδίσετε ένα σημαντικό ποσό στα χρηματιστήρια!

Απλώς πρέπει να έχετε την προθυμία να τοποθετήσετε τις οικονομίες σας σε ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο που να είναι προσαρμοσμένο στην ηλικία σας και στις εκάστοτε περιστάσεις.

Πρέπει όμως να καταλάβετε πώς λειτουργεί η επένδυση.

Επένδυση δεν είναι η τοποθέτηση όλων των χρημάτων σας σε μια μετοχή XYZ με την ελπίδα ότι θα πιάσετε την καλή.

Η επένδυση δεν έχει τίποτα να κάνει με τις συμβουλές που σας δίνει ο γαμπρός σας περί μετοχών!

Η επένδυση δεν είναι τζόγος ή κερδοσκοπία!

Επένδυση είναι να παίρνετε λογικά ρίσκα, για να αποκομίσετε σταθερά κέρδη.

Η επένδυση λειτουργεί γιατί σας επιτρέπει να συμμετάσχετε στην συνεχή ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δεν ακολουθεί ευθεία γραμμή, αλλά που με το χρόνο έχει ανοδική τάση.

Αληθεύει επίσης ότι όσο επενδύετε, τόσο πιο γρήγορα θα «αυγατίσουν» τα χρήματά σας!

Όταν καθορίζετε την επενδυτική σάς στρατηγική θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη τα ακόλουθα τρία στοιχεία:

Α. Ανάπτυξη

Η ανάπτυξη είναι ο ρυθμός με τον οποίο τα χρήματά σας ανατιμούνται κατά το χρόνο επένδυσής τους.

Αν νομίζετε ότι θα χρειαστεί να έχετε πρόσβαση στο κεφάλαιό σας νωρίτερα παρά αργότερα, αναζητήστε μια επένδυση που να έχει ένα αρκετά ασφαλή και σταθερό ρυθμό ανάπτυξης.

Οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις που επηρεάζονται από παράγοντες, όπως είναι ο ρυθμός πληθωρισμού, ενδέχεται να απολέσουν χρήματα βραχυπρόθεσμα, μπορεί όμως μακροπρόθεσμα να αναπτυχθούν.

Αυτό που θα μετρήσει δεν θα είναι ο αργός ρυθμός ανάπτυξης (ακόμη και μια απώλεια) σε κάποια χρονική περίοδο, αλλά ο υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης με την πάροδο του χρόνου.

Β. Απόδοση

Η απόδοση είναι ο τόκος ή τα μερίσματα που αποφέρει η επένδυσή σας.

Όπως συμβαίνει και με την ανάπτυξη, μπορεί να ποικίλει η σημασία της ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Αν είστε σε σύνταξη και η επένδυσή σας χρηματοδοτεί τη σύνταξή σας, τότε οι επενδύσεις σας θα πρέπει να αποφέρουν τέτοια απόδοση, ώστε να μπορείτε να ζείτε από τους τόκους.

Οι λογαριασμοί καταθέσεων γενικά αποδίδουν μικρά ποσοστά.

Οι μετοχές μπορούν να αποδώσουν τα μεγαλύτερα ποσοστά αλλά εμπεριέχουν και το μεγαλύτερο ρίσκο.

Γ. Εισόδημα

Το εισόδημα σχετίζεται πολύ με την απόδοση.

Αν η επένδυσή σας ή η απόδοση της επένδυσής σας απαρτίζει ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματος ανάπτυξης και απόδοσης, τότε ίσως να επιβάλλεται να είστε πιο συντηρητικοί στις επιλογές επένδυσης που θα κάνετε, προκειμένου να εξασφαλίσετε τη σταθερότητα και αξιοπιστία της απόδοσης.

Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βάση στο που και πόσο συχνά θέλετε να επενδύετε εκ νέου τα χρήματά σας, γιατί μπορεί να επηρεαστεί η οικονομική σας ασφάλεια.