779 εκ. Ευρώ στον Εθνικό Προϋπολογισμό από την ΤτΕ

779 εκ. Ευρώ στον Εθνικό Προϋπολογισμό από την ΤτΕ
779 εκ. Ευρώ στον Εθνικό Προϋπολογισμό από την ΤτΕ

Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) με 779 εκατ. ευρώ θα ενισχύσει τον προϋπολογισμό του κράτους το 2020, καταβάλλοντας το ετήσιο μέρισμα προς το Δημόσιο.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα χρήσης της ΤτΕ, τα κέρδη της Τράπεζας, στη χρήση 2019, αυξήθηκαν κατά 184,7 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 842,3 εκατ. ευρώ, έναντι 657,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Το μέρισμα ανά μετοχή που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΤτΕ για διανομή ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ, αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

www.GreekShares.com/gr/