500 Επιχειρήσεις Πληρώνουν το 50% του Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Νομικά Πρόσωπα και Φόρος Εισοδήματος
Νομικά Πρόσωπα και Φόρος Εισοδήματος

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) λιγότερες από 500 επιχειρήσεις με κέρδη άνω των 3 εκατ. ευρώ πληρώνουν πάνω από το 50% του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων ενώ το 3% των φορολογουμένων πληρώνουν το 42% των συνολικών εσόδων του κράτους από το φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά.

Αυτό επισημαίνει ο ΣΕΒ σε μελέτη για τη φορολογία, υποστηρίζοντας ότι η υπερφορολόγηση μειώνει και τα εισοδήματα και τους φορολογούμενους.

Σύμφωνα με την ανάλυση του ΣΕΒ, με μια σοβαρή εκλογίκευση των φόρων και εισφορών στη μισθωτή εργασία του ιδιωτικού τομέα, το κράτος θα μπορούσε να εισπράττει 5 ποσοστιαίες μονάδες του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) επιπλέον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.