3,8 δισ. ευρώ το Ταμειακό Πρωτογενές Πλεόνασμα στο Εννεάμηνο

38 δισ. ευρώ το Ταμειακό Πρωτογενές Πλεόνασμα στο Εννεάμηνο
Το πρωτογενές πλεόνασμα του Κρατικού Προϋπολογισμού στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου αυξήθηκε στα 3,8 δισ. ευρώ σε σύγκριση με 3 δισ. ευρώ που ήταν την ίδια περίοδο πέρυσι.

Το πρωτογενές πλεόνασμα του Κρατικού Προϋπολογισμού στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου αυξήθηκε στα 3,8 δισ. ευρώ σε σύγκριση με 3 δισ. ευρώ που ήταν την ίδια περίοδο πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 1,626 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 1,067 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 35,801 δισ. ευρώ, από 34,065 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 2,274 δισ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών αυτές διαμορφώθηκαν σε 37,691 δισ. ευρώ, από 37,664 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2017.