20 δις. Ευρώ Χάνουμε από το Παραεμπόριο

Το φαινόμενο του παραεμπορίου και των απομιμητικών προϊόντων λαμβάνει όλο και πιο ανησυχητικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια.
Το φαινόμενο του παραεμπορίου και των απομιμητικών προϊόντων λαμβάνει όλο και πιο ανησυχητικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια.

Το φαινόμενο του παραεμπορίου και των απομιμητικών προϊόντων λαμβάνει όλο και πιο ανησυχητικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια.

Μάλιστα, η ανάπτυξη του διαδικτύου, έχει ανοίξει στα παράνομα κυκλώματα ένα νέο, ευρύ πεδίο δράσης, το οποίο καθιστά τον εντοπισμό τους ακόμη δυσκολότερο.

Στην Ελλάδα, υπολογίζεται ότι το παράνομο εμπόριο συνολικά (συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων και του καπνού) προκαλεί κάθε χρόνο απώλειες της τάξης των 20 δισ. Ευρώ, σε διαφυγόντα τζίρο από την αγορά.

Επίσης, στερεί από το κράτος φορολογικά έσοδα άνω των 6 δισ. Ευρώ ετησίως.