1,181 δισ. Ευρώ για Φοροελαφρύνσεις, Ενίσχυση Εισοδημάτων και Ανάπτυξη

1181 δισ. Ευρώ για Φοροελαφρύνσεις Ενίσχυση Εισοδημάτων και Ανάπτυξη
1,181 δισ. Ευρώ για Φοροελαφρύνσεις Ενίσχυση Εισοδημάτων και Ανάπτυξη

Αναπτυξιακές και κοινωνικές παρεμβάσεις ύψους 1,181 δισ. ευρώ με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης, τη μείωση της υπερφορολόγησης και τη στήριξη των διαθέσιμων εισοδημάτων των πολιτών περιλαμβάνει ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2020.

Οι συνολικές δαπάνες του Προϋπολογισμού για το έτος 2020 προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν σε 57,163 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 772 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2019.

Τα καθαρά έσοδα (μετά τη μείωση των επιστροφών φόρων) προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 54,710 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 448 εκατ. ευρώ ή 0,8%, έναντι των εκτιμήσεων του 2019. 

www.GreekShares.com/gr/