Ύφεση – Οι Διαφορετικές Εκτιμήσεις του ΥΠΟΙΚ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ύφεση Οι Διαφορετικές Εκτιμήσεις του ΥΠΟΙΚ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ύφεση Οι Διαφορετικές Εκτιμήσεις του ΥΠΟΙΚ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το Υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) εκτιμά την ύφεση της Ελλάδας σε 4,7% στο βασικό σενάριο και 7,9% στο δυσμενές ενώ οι εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε 9,7%.

Σε δύο συγκεκριμένους λόγους αποδίδουν κύκλοι του ΥΠΟΙΚ τις μεγάλες διαφορές σχετικά με την ύφεση του 2020.

Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει διαφορετικές προβλέψεις για τον χρόνο ανοίγματος της οικονομίας, και δεύτερον, λαμβάνει υπόψη της μόνο μέρος των μέτρων που υλοποιούνται.

Δεν λαμβάνει υπόψη τη ρευστότητα ύψους 7 δισ. ευρώ με τα εγγυοδοτικά προγράμματα.

www.GreekShares.com/gr/