37. Όγκος Συναλλαγών

Όγκος Συναλλαγών
Όγκος Συναλλαγών

Πριν να επενδύσετε σε οποιαδήποτε μετοχή, ένα βασικό στοιχείο που πρέπει να εξετάσετε είναι ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών της εταιρείας.

Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών μιας εταιρείας είναι το ποσό των μετοχών που διακινήθηκαν μια οποιαδήποτε ημέρα.

Οι περισσότερες μετοχές που έχουν ελάχιστο όγκο συναλλαγών, 15,000 μετοχές ημερησίως ή λιγότερο, έχουν πρόβλημα, και υπάρχουν πολλοί λόγοι που πρέπει να αποφύγετε τέτοιες μετοχές χαμηλού όγκου.

Κύριος λόγος είναι ότι μετοχές με χαμηλό όγκο συναλλαγών έχουν συχνά πολύ απότομες αυξομειώσεις στην τιμή τους.

Αυτές οι διακυμάνσεις οφείλονται στους νόμους προσφοράς και ζήτησης.

Εάν υπάρχουν μόνο λίγοι διαθέσιμοι πωλητές της μετοχής που θέλετε να αγοράσετε, αναγκάζεστε να πληρώσετε το αντίτιμο που ζητούν για τη μετοχή.

Από την άλλη πλευρά, όταν αποφασίσετε να πουλήσετε τη μετοχή, μπορεί να αναγκαστείτε να την κρατήσετε, επειδή δεν υπάρχουν αγοραστές της μετοχής, ή να την πουλήσετε σε μια πραγματικά χαμηλή τιμή.

Καθώς η διαχείριση της μετοχής χαμηλού όγκου γίνεται από λίγα μόνο άτομα, συνήθως η μετοχή πιέζεται προς τα κάτω εντονότερα από τις περισσότερες μετοχές, αν και είναι πιο εύκολο να κινηθεί ανοδικά.

Συχνά, οι μέτοχοι εταιρειών αυτού του τύπου απογοητεύονται πολύ εύκολα και αν δεν είναι προετοιμασμένοι να κρατήσουν τις μετοχές τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα, πανικοβάλλονται πολύ εύκολα και πουλάνε τις μετοχές τους με την πρώτη προσφορά.

Εντούτοις, δεν πρέπει να κρίνετε μια εταιρεία μόνο βάσει του μέσου όγκου συναλλαγών της.

Εάν η εταιρεία έχει ισχυρά χρηματοοικονομικά στατιστικά δεδομένα, δεν πρέπει να αποκλείετε την πιθανότητα να αγοράσετε μετοχές της εταιρίας, αλλά πρέπει να κάνετε μια εξονυχιστική έρευνα πριν από τη λήψη οποιασδήποτε οριστικής απόφασης.