48. Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Καθώς η αγορά συνεχίζει να θέτει υπό αμφισβήτηση κάθε τμήμα των επενδύσεών σας, ακόμα και καλά πληροφορημένοι επενδυτές δεν σταματούν ποτέ να αμφιβάλουν για τον εαυτό τους!

Αναρωτιέστε, πήρα τη σωστή απόφαση, όταν αγόρασα αυτές τις μετοχές;

Για να δώσετε μια λογική απάντηση στον εαυτό σας, πρέπει να μπορείτε να κρίνετε, εάν οι συνθήκες, όχι απλώς η ψυχολογία, έχουν αλλάξει για τις μετοχές σας.

Σε τέτοιες στιγμές, η ισχυρή χρηματοοικονομική ανάλυση είναι το πλέον σημαντικό κλειδί για τη διαμόρφωση των απόψεών σας!

Ίσως να έχετε διαβάσει για μια εταιρία που σας εξάπτει την περιέργεια, ή κάποιος από τους φίλους σας να είναι ενθουσιασμένος με μια συγκεκριμένη μετοχή.

Ενδεχομένως να βλέπετε συνέχεια μια μετοχή σε διάφορες λίστες προτεινόμενων μετοχών για αγορά και να αναρωτιέστε τι την καθιστά τόσο ελκυστική.

Πριν αποφασίσετε ωστόσο να αγοράσετε μια μετοχή, έχετε να επιλέξετε μεταξύ δύο ερευνητικών εργασιών!

Α. Χρηματοοικονομική Ανάλυση: Η εξέταση της εταιρείας που εκδίδει τη μετοχή.

Β. Τεχνική Ανάλυση: Η εκτίμηση της ίδιας της μετοχής.

Μερικές φορές βέβαια, απαιτούνται και οι δύο μορφές ανάλυσης.

Δε θα θέλατε να αγοράσετε μια μετοχή που φαίνεται να είναι ελκυστικά τιμολογημένη, απλώς και μόνο για να ανακαλύψετε ότι η εταιρεία είναι στα πρόθυρα χρεοκοπίας.

Αντίστοιχα, ίσως να μη θέλατε να επενδύσετε πολλά χρήματα σε μια εταιρεία που είναι τόσο δημοφιλής μεταξύ των επενδυτών, ώστε η μετοχή της να έχει υπερτιμηθεί.

Για να γίνει περισσότερο κατανοητή η διαφορά μεταξύ χρηματοοικονομικής ανάλυσης και τεχνικής ανάλυσης, σκεφτείτε την αγορά, ως ένα υπαίθριο παζάρι με τις μετοχές να είναι τα αγαθά προς πώληση.

Ένας τεχνικός αναλυτής θα συμμετείχε στην αγοραστική φρενίτιδα, εξετάζοντας με τα μάτια του το πλήθος.

Θα αγνοούσε εντελώς τα αγαθά προς πώληση!

Όταν ο τεχνικός αναλυτής παρατηρεί μια ομάδα να συγκεντρώνεται μπροστά από ένα πάγκο που πουλάει, ας πούμε, πουκάμισα, θα τρέξει να αγοράσει όσο το δυνατό μεγαλύτερο απόθεμα, πιστεύοντας ότι η επακόλουθη ζήτηση θα ανεβάσει τις τιμές υψηλότερα.

Δεν τον ενδιαφέρει τι είναι ένα μεταξωτό πουκάμισο, αρκεί να υπάρχει κάποιος “πιο ανόητος” στο τέλος της σειράς που να είναι πρόθυμος να πληρώσει περισσότερα από ό,τι πλήρωσε ο τεχνικός αναλυτής, για να το αγοράσει!

Αγορά

Από την άλλη πλευρά, ο οικονομικός αναλυτής που βασίζεται σε μαθηματικά δεδομένα ακολουθεί μια πιο ήρεμη προσέγγιση.

Τα μάτια του εστιάζονται μόνο στα προϊόντα που έχει μπροστά του.

Θα αγνοήσει τους υπόλοιπους αγοραστές θεωρώντας ότι είναι μια ευαίσθητη ορδή “από ανόητους” που δε θα μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν μια καλή ευκαιρία ακόμα και αν ήταν μπροστά στα μάτια τους.

Όταν το πλήθος απομακρυνθεί από τον πάγκο με τα πουκάμισα, μπορεί να πλησιάσει τυχαία να εξετάσει το εμπόρευμα.

Η χρηματοοικονομική ανάλυση είναι απλώς η διεξαγωγή μιας βασικής έρευνας για μια εταιρεία.

Κατά την ανάλυση αυτή ίσως να θελήσετε να επιλέξετε εκείνη την εταιρεία που έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:

Ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όπως πατέντες-κλειδιά, ένα κυρίαρχο μερίδιο αγοράς ή το γρηγορότερο ρυθμό ανάπτυξης νέων πελατών σε μια αναπτυσσόμενη βιομηχανία.

Μια ιστορία συνεχούς ανάπτυξης κερδών ή μια ισχυρή ένδειξη μελλοντικής ανάπτυξης.

Έναν υγιή ισολογισμό: χαμηλός δανεισμός, μεγάλη ρευστότητα.

Ουσιαστικό ποσοστό κυριότητας από τη διοίκηση και, ίσως, πρόσφατη εσωτερική εξαγορά.

Ισχυρά μειοψηφικά πακέτα από εξωτερικούς επενδυτές.

Αντίστροφα, ίσως να θέλετε να είστε επιφυλακτικοί απέναντι σε μια εταιρίες με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Ουσιαστικό και αναπτυσσόμενο ανταγωνισμό και ασθενή εμπόδια εισόδου.

Μείωση των κερδών ή ένα πιθανό μελλοντικό εμπόδιο στην ανάπτυξη, όπως νέες νομοθετικές ρυθμίσεις ή φορολογικές μεταβολές.

Έναν ασθενή ισολογισμό: υψηλός δανεισμός, φθίνουσα ρευστότητα.

Μικρό ποσοστό ιδιοκτησίας από τη διοίκηση ή/και εσωτερική πώληση.

Πρόσφατες παραιτήσεις σημαντικών στελεχών.

Η χρηματοοικονομική ανάλυση απαιτεί πολύ περισσότερη δουλειά, αλλά αυτό είναι και το στοιχείο που την καθιστά ελκυστική!

Η ψυχολογία του πλήθους μπορεί να είναι μια ισχυρή αλλά και άστατη δύναμη στις αγορές.

Ως έξυπνος επενδυτής, πρέπει να είστε συνεχώς σε εγρήγορση για οποιαδήποτε αλλαγή στην κίνηση του πλήθους!

Σίγουρα, η χρηματοοικονομική ανάλυση απαιτεί χρόνο, προσπάθεια και σκληρή δουλειά.

Αλλά εάν γίνει σωστά, θα σας επιτρέψει να προσδιορίσετε τις ισχυρές εταιρείες!