31. Χρηματιστήριο και Σταθερό Εισόδημα

Χρηματιστήριο και Σταθερό Εισόδημα
Χρηματιστήριο και Σταθερό Εισόδημα

Η επένδυση σε εταιρείες με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα είναι σαν την αγορά ακινήτων.

Είναι καλύτερο να επιλέξεις κάποιο σωστό ακίνητο, με δυνατότητα ετησίων εισόδημάτων.

Ανεξάρτητα από τη βραχυπρόθεσμη αποτίμηση του ακινήτου, απολαμβάνεις κάθε χρόνο επιπλέον κέρδος από τα ενοίκια.

Έτσι και στις μετοχές.

Εκτός από την υπεραξία που επιδιώκεις σε βάθος χρόνου, σου εξασφαλίζουν και ένα εισόδημα με τα μερίσματα.

Επομένως, η καλύτερη πρακτική για επενδύσεις σε μετοχές, χωρίς το άγχος της καθημερινής διακύμανσής τους, είναι η αγορά μετοχών από σταθερά κερδοφόρες επιχειρήσεις.