Χαμηλή η Ανταγωνιστικότητα και το 2019

Χαμηλή η Ανταγωνιστικότητα και το 2019.
Χαμηλή η Ανταγωνιστικότητα και το 2019.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση Global Competitiveness Report 2019 του World Economic Forum (WEF) κατά δύο θέσεις υποχώρησε και το 2019 η Ελλάδα στην παγκόσμια κατάταξη ανταγωνιστικότητας και κατατάσσεται πλέον στην 59η θέση μεταξύ 141 χωρών έναντι της 57ης θέσης (μεταξύ 140 χωρών), που είχε στην έκθεση του 2018.

Η Ελλάδα είναι η τελευταία από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εννέα θέσεις κάτω από τη Ρουμανία.

Δυο θέσεις μετά την Ελλάδα βρίσκεται η γειτονική Τουρκία (στην 61η θέση).

Ιωάννης – Ευάγγελος Χαραμής
Χαραμή ΑΕ