Υφεση 7,5% στο Βασικό Σενάριο

Υφεση 7,5% στο Βασικό Σενάριο
Υφεση 7,5% στο Βασικό Σενάριο

Ισχυρή θα είναι η ύφεση το 2020, λόγω των πρωτοφανών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωναϊού, εκτιμά στην τριμηνιαία του έκθεση για την ελληνική οικονομία το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, στο βασικό σενάριο, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) θα υποχωρήσει έντονα το 2020, με μέσο ρυθμό τουλάχιστον 7,5%.

Εφόσον όμως η υγειονομική κρίση ανακάμψει, εγχωρίως και διεθνώς, κατά τη θερινή περίοδο ή το φθινόπωρο, η ύφεση θα κλιμακωθεί περαιτέρω, στην περιοχή του 10,5%.

Κατά το ΙΟΒΕ, από αυτά τα χαρακτηριστικά του ιού θα εξαρτηθεί η διάρκεια της κρίσης στην Ευρωζώνη, κύριο εξαγωγικό προορισμό της Ελλάδας.