02. Τρόποι για να Βγάζετε Χρήματα

Κάθε επένδυση συνδέεται με ένα ορισμένο βαθμό κινδύνου...
Κάθε επένδυση συνδέεται με ένα ορισμένο βαθμό κινδύνου...

Ως επένδυση ορίζεται γενικά η μετατροπή των «σίγουρων» κεφαλαίων σε κεφάλαια με ρίσκο που όμως έχουν προοπτική μεγαλύτερης απόδοσης.

Κάθε επένδυση συνδέεται με ένα ορισμένο βαθμό κινδύνου.

Μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο, αν μπορέσετε να κατανοήσετε τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των διαφόρων επενδύσεων και να φτιάξετε ένα ανάλογο χαρτοφυλάκιο.

Ίσως λοιπόν αναρωτηθείτε: Εφόσον υπάρχει κίνδυνος, γιατί να επενδύσετε;

Γιατί εμπειρικά, η ύπαρξη μεγαλύτερου κινδύνου είναι ανάλογη με μεγαλύτερη απόδοση για τους επενδυτές.

Οι τρόποι για να βγάζετε χρήματα σε αυτόν τον κόσμο είναι απλοί:

Παντρευτείτε κάποιον πλούσιο, κληρονομήστε κάποιον πλούσιο, βρείτε πετρέλαιο, ανακαλύψτε χρυσό, κερδίστε το λαχείο, ληστέψτε μια τράπεζα, δουλέψτε σκληρά και για πολλά χρόνια ή αφήστε να δουλέψουν για εσάς οι επενδύσεις!

Στις επενδύσεις δεν χρειάζεται να είστε ειδικός για να επωφεληθείτε από τις πραγματικές ευκαιρίες!

Για να επενδύσετε όμως με εμπιστοσύνη, επιτυχία και συνέπεια και για να είστε σε θέση να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες, πρώτα θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι όλες οι ουσιαστικές σας οικονομικές ανάγκες και υποχρεώσεις έχουν καλυφθεί.

Έπειτα ξεκινήστε κάνοντας τα ακόλουθα βήματα:

1. Βάζοντας στην άκρη αρκετό ρευστό για περιπτώσεις ανάγκης.

2. Διασφαλίζοντας ότι είστε πλήρως και επαρκώς ασφαλισμένος.

3. Εκπονώντας ένα λογικό πλάνο συνταξιοδότησης.

4. Εξοφλώντας τα χρέη σας και μείνετε χωρίς χρέη!

5. Θέτοντας χρονικά πλαίσια, και

6. Αρχίζοντας να επενδύετε με στόχο να γίνετε οικονομικά ανεξάρτητος!

Όλοι μας μπαίνουμε σταδιακά σε διαφορετικές φάσεις της ζωής μας.

Τόσο η οικογενειακή μας κατάσταση όσο και οι στόχοι, τα έσοδά μας και οι δαπάνες μας αλλά και τα κριτήρια διαβίωσής μας αλλάζουν και διαμορφώνουν την επενδυτική μας στρατηγική.

Έχοντας καταλήξει στο τι θέλετε να επιτύχει η επένδυσή σας, θα μπορέσετε να τοποθετήσετε τα χρήματά σας ώστε να αποδώσουν πιο παραγωγικά.