Τροχοπέδη των Επιχειρήσεων στα Νέα Δάνεια

Τροχοπέδη των Επιχειρήσεων στα Νέα Δάνεια
Οι ελπίδες τώρα για άνοιγμα της τραπεζικής κάνουλας και για χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας μεταφέρονται στη φετινή χρονιά.

Οι προσδοκίες που υπήρχαν για θετική πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα, ή τουλάχιστον προς τις επιχειρήσεις, μέσα στο 2018 διαψεύσθηκαν.

Οι ελπίδες τώρα για άνοιγμα της τραπεζικής κάνουλας και για χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας μεταφέρονται στη φετινή χρονιά.

Ωστόσο, οι επιφυλάξεις για την επίτευξη του σχετικού στόχου που εκφράζονται από παράγοντες της αγοράς, ούτε λίγες είναι, ούτε αδικαιολόγητες.

Πρόσφατα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, τα οποία συμπεριλαμβάνουν και τον περασμένο Νοέμβριο, έδειξαν ότι:

Πρώτον, η πιστωτική επέκταση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν για ένα ακόμη έτος αρνητική.

Δεύτερον, η νέα υποχώρηση δεν περιορίστηκε στα δάνεια προς ιδιώτες, αλλά επεκτάθηκε και στα επιχειρηματικά.

Οι ελπίδες τώρα για θετική πιστωτική επέκταση μεταφέρονται στο 2019, με την Euroxx Χρηματιστηριακή να προβλέπει ότι οι συστημικές τράπεζες θα εμφανίσουν χαμηλά μονοψήφια ποσοστά πιστωτικής επέκτασης, η οποία σχετίζεται με τη σταδιακή άμβλυνση και εξάλειψη των κεφαλαιακών περιορισμών και την επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης.

Αυτό, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη εισροή καταθέσεων κατά την ίδια περίοδο, θα οδηγήσουν σε μια περαιτέρω αποκλιμάκωση του δείκτη εγχώριων χορηγήσεων προς εγχώριες καταθέσεις στις συστημικές τράπεζες.

Κινούμενοι σε παρόμοιο μήκος κύματος, παράγοντες της αγοράς αμφιβάλλουν για το κατά πόσο θα δούμε μέσα στο 2019 θετικούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης, είτε συνολικά, είτε μόνο στο κομμάτι των επιχειρηματικών δανείων.

Σύμφωνα με την άποψη διευθύνοντος συμβούλου εισηγμένης εταιρείας, προτεραιότητα των τραπεζών είναι, ως επί το πλείστον, η χρηματοδότηση υγιών επιχειρήσεων που είτε εξάγουν είτε παράγουν. 

Για να ζητήσουν όμως περισσότερα δάνεια οι τελευταίες, θα πρέπει να αρχίσουν να τρέχουν σημαντικές επενδύσεις στην οικονομία, πράγμα που δεν διαφαίνεται να γίνει στο άμεσο μέλλον.

Επίσης, με το κλίμα αβεβαιότητας που έχει αναδυθεί λόγω της προεκλογικής περίοδου, θεωρείται αρκετά πιθανό ότι κάποιες σχετικές επιχειρηματικές και επενδυτικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά τις εκλογές, προκειμένου να ξεδιαλύνει το πολιτικό πεδίο.

Ενα άλλο στοιχείο που μετριάζει τις προσδοκίες για τη φετινή πιστωτική επέκταση, είναι η κόπωση που παρατηρείται κατά τους τελευταίους μήνες στη επιστροφή καταθέσεων στα γκισέ των τραπεζών.

Σύμφωνα με τραπεζικό στέλεχος επικρατεί ένας εφησυχασμός του ευρύτερου κοινού, το οποίο πλέον επιστρέφει στις καταθέσεις των χρημάτων του στην τράπεζα και όχι στο σπίτι του.

Από την άλλη πλευρά, σημειώνονται μικρές εισροές από μεγάλους καταθέτες και επιχειρήσεις.

Ο λόγος που εξακολουθούν οι περισσότεροι να διατηρούν τις καταθέσεις τους σε τράπεζες του εξωτερικού είναι το χαμηλό ύψος των καταθετικών επιτοκίων στην εγχώρια οικονομία.

Εξαίρεση σε αυτή την κατάσταση είναι η τοποθέτησή τους σε υποσχόμενες εγχώριες επενδύσεις, είτε αυτές είναι ομολογιακές εκδόσεις, είτε κυρίως είναι υποσχόμενα projects στον τουρισμό, στις υποδομές και σε εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Επομένως, η δημιουργία θετικού επενδυτικού κλίματος είναι δυνατό να επαναπατρίσει κεφάλαια από το εξωτερικό και κατ΄ επέκταση αυτά να διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία.

Τέλος, ένας ακόμη κομβικός παράγοντας για τη φετινή πιστωτική επέκταση είναι το κατά πόσο γρήγορα οι τράπεζες θα μπορέσουν να αντλήσουν ρευστότητα από την διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους. 

Η πώληση κόκκινων δανείων, ή έστω η τιτλοποίησή τους, μπορεί να προσφέρει στις τράπεζες σημαντική ρευστότητα και ζητούμενο είναι η ταχύτητα με την οποία θα υλοποιηθούν τα σχετικά σχέδια διευκόλυνσης που έχουν εκπονηθεί «στα χαρτιά», είτε από Τράπεζα της Ελλάδος, είτε από τον SSM.

Σε κάθε περίπτωση, οι τράπεζες βλέπουν τα τελευταία χρόνια το μέσο επιτόκιο χορηγήσεών τους να αποκλιμακώνεται, λόγω του αρνητικού Euribor αλλά και των πιέσεων που δέχονται από τις επιχειρήσεις για μείωση του κόστους χρηματοδότησής τους.

Η πτωτική τάση των επιτοκίων χορηγήσεων μειώνει τα καθαρά έσοδα από τόκους των τραπεζών, πιέζοντας τις τελευταίες να αυξήσουν τις χρηματοδοτήσεις τους προς υγιείς πελάτες.

ΠΗΓΗ: www.euro2day.gr