Το Μεγαλύτερο Ποσοστό του ΑΕΠ στην Αττική

Το Μεγαλύτερο Ποσοστό του ΑΕΠ στην Αττική
Το Μεγαλύτερο Ποσοστό του ΑΕΠ στην Αττική

Πάνω από το 60% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της Ελλάδας παράγεται σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία, ενώ τεράστιες είναι οι ανισότητες στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά το 2017, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) αυξήθηκε κατά 2,3% στο σύνολο της χώρας, με τη μεγαλύτερη αύξηση να παρουσιάζουν οι περιφέρειες της Κρήτης, της Στερεάς Ελλάδας και του Νοτίου Αιγαίου.

Από τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει πως, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των περιφερειών στη δημιουργία της ΑΠΑ, σχεδόν το μισό ΑΕΠ παράγεται στην Αττική.

Ειδικότερα, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η Αττική με 47,6% και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 13,7%.

Αθροιστικά και οι δύο περιφέρειες παράγουν το 61,3% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.

www.GreekShares.com/gr/