63. Τιμαριθμοποίηση

money financial freedom
Τιμαριθμοποίηση

Η τιμαριθμοποίηση είναι μια προσέγγιση που υποστηρίζει ότι δεν μπορείτε να ξεπεράσετε την αγορά και πρέπει απλώς να επενδύσετε στην αγορά.

Με αυτή την προσέγγιση, η επιλογή μεμονωμένων μετοχών δεν μπορεί και δε θα αποφέρει αποδόσεις υψηλότερες από τους μέσους όρους.

Αυτή η προσέγγιση υποστηρίζει ότι οι επενδυτές δεν μπορούν να ξεπεράσουν την αγορά διαχρονικά και αν οι αποδόσεις τους είναι σχεδόν ισοδύναμες, οι δαπάνες συναλλαγής και διαχείρισης θα δημιουργήσουν μικρότερες αποδόσεις.

Ο οπαδός αυτής της προσέγγισης πιστεύει ότι είναι προτιμότερο να αγοράσει ένα χαρτοφυλάκιο που συνδέει την απόδοση της επένδυσης με ορισμένο δείκτη (index fund) και να ηρεμήσει.

Επιπλέον, οι δαπάνες ενεργητικής διαχείρισης μπορεί να είναι σημαντικές ενώ οι δαπάνες διαχείρισης ενός τέτοιου χαρτοφυλακίου είναι ελάχιστες.

Μέσα σε μια χρονική περίοδο, οι δείκτες έχουν δώσει μεγάλες αποδόσεις.

Αποφεύγετε τις αυξομειώσεις μεμονωμένων μετοχών και συγκεκριμένων κλάδων που πέφτουν σε δυσμένεια.

Μετοχές και κλάδοι με πολύ υψηλούς συντελεστές βήτα (κινούνται με ποσοστά μεγαλύτερα από το σύνολο της αγοράς), θα καταστήσουν ιδιαίτερα δύσκολη την κίνηση σε μεμονωμένες μετοχές και μεμονωμένους κλάδους.

stock market index 131

Για όσους δεν μπορούν να αντέξουν την ένταση της αστάθειας και των απρόσμενων απωλειών, αλλά εντούτοις θέλουν να επενδύουν σε μετοχές, η σύνδεση της απόδοσης της επένδυσης με ορισμένο δείκτη μπορεί να είναι η ιδανική λύση.

Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι δείκτες έχουν καλύτερες αποδόσεις από την συντριπτική πλειοψηφία των ενεργητικά διαχειριζόμενων χρημάτων.

Οι οπαδοί της σύνδεσης της απόδοσης της επένδυσης με συγκεκριμένο δείκτη βλέπουν την αγορά ως έναν τέλειο μηχανισμό προεξόφλησης, ο οποίος αφομοιώνει όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και καθορίζει τη σωστή εκτίμηση.

Κατά συνέπεια, είναι αδύνατο να ξεπεράσετε την αγορά, εκτός, εάν έχετε μια κρυστάλλινη μαντική σφαίρα ή πληροφορίες μέσα από την εταιρεία!