Τελευταία η Ελλάδα στην Ευημερία

11 Τελευταία η Ελλάδα στην Ευημερία
Τελευταία η Ελλάδα στην Ευημερία

Τελευταία κατατάσσεται η Ελλάδα σε επίπεδο ευημερίας στο σύνολο των 35 κρατών-μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), με βάση τους 34 δείκτες, που μετρούν τις επενδύσεις που γίνονται σήμερα σε οικονομικά, κοινωνία, ανθρώπους και φυσικό περιβάλλον, τονίζει η ειδική ανάλυση  του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) με βάση τη μελέτη του ΟΟΣΑ “How’s Life”.

Η χώρα μας, κυρίως, λόγω του τεράστιου δημοσίου χρέους της, που διακρατείται από επενδυτές στο εξωτερικό, έχει μια κατά κεφαλήν αρνητική θέση ίση με 29.700 Ευρώ.

Αυτό είναι και το ποσό του χρέους με το οποίο κάθε Έλληνας επιβαρύνεται έναντι δανειστών από το εξωτερικό, ποσό διπλάσιο περίπου του μέσου όρου του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματός του.