Τα Μέτρα Στήριξης θα Φέρουν Ανάκαμψη Εντός του 2020

Τα Μέτρα Στήριξης θα Φέρουν Ανάκαμψη Εντός του 2020
Τα Μέτρα Στήριξης θα Φέρουν Ανάκαμψη Εντός του 2020

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης DBRS, η πανδημία του νέου κορωνοϊού και τα περιοριστικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας συνεπάγονται σημαντική απώλεια στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) όλων των κρατών.

Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότερες κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες εφήρμοσαν εγκαίρως αρκετές δράσεις για τη στήριξη πολλών επιχειρήσεων και νοικοκυριών, που επηρεάζονται από το “lockdown”, καλλιεργώντας το έδαφος για μία δυναμική ανάκαμψη εντός του 2020.

Αν και τα μέτρα είναι εμπροσθοβαρή και ο άμεσος αντίκτυπος από τους περιορισμούς στα ταξίδια, κοινωνικές συναθροίσεις, κλείσιμο των συνόρων, κ.λπ., δεν πρόκειται να αναπληρωθεί άμεσα, τα συλλογικά μέτρα από τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες θα στηρίξουν μια σχετικά πιο δυναμική οικονομική ανάκαμψη αργότερα εντός του 2020.

Παρότι ο αντίκτυπος της πανδημίας του νέου κορωνοϊού είναι διαφορετικός ανά κράτος και κλάδο της οικονομίας, θα χρειασθεί κάποιο χρονικό διάστημα μέχρις ότου ανακτηθεί το χαμένο έδαφος και η απότομη μείωση της ζήτησης να είναι περιορισμένης διάρκειας λίγων τριμήνων.

Για τις κεντρικές τράπεζες, οι επιτοκιακές μειώσεις δεν επαρκούν από μόνες τους για τη στήριξη της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς τα αποκλεισμένα νοικοκυριά και οι κλειστές επιχειρήσεις μεταποίησης και υπηρεσιών δεν μπορούν ούτε να αυξήσουν τις δαπάνες ούτε να κάνουν επενδύσεις.

Επιπρόσθετα, τα έκτακτα προγράμματα αγοράς χρεογράφων, σε συνδυασμό με τα προγράμματα χρηματοδότησης και ελάφρυνσης συμβάλλουν στην ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και θα στηρίξουν τις οικονομίες.