Τα Εμπόδια στο Επιχειρείν: Υψηλή Φορολογία και Έλλειψη Ρευστού

Τα Εμπόδια στο Επιχειρείν: Υψηλή Φορολογία και Έλλειψη Ρευστού
Τα Εμπόδια στο Επιχειρείν: Υψηλή Φορολογία και Έλλειψη Ρευστού

Tο κυριότερο εμπόδιο (με εξαίρεση την υψηλή φορολόγηση) για περισσότερες από 4 στις 10 επιχειρήσεις (43,3%) θεωρείται η έλλειψη ρευστότητας και πρόσβασης σε χρηματοδότηση, όπως προκύπτει από την έκθεση του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της  Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) 2019.

Στην Ελλάδα έχει διαμορφωθεί ένα στρεβλό χρηματοπιστωτικό σύστημα, με τέσσερις συστημικές τράπεζες να ελέγχουν τη συντριπτική πλειοψηφία των ροών κεφαλαίου στην οικονομία.

Είναι, επομένως, επιτακτική η ανάγκη διεύρυνσης των χρηματοοικονομικών υποδομών της χώρας, προκειμένου να έρθουμε πιο κοντά στον στόχο μιας υγιούς, μακροπρόθεσμης, σταθερής, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.