Ταμειακό Έλλειμμα του Προϋπολογισμού

Έλλειμμα σε Ταμειακή Βάση
Έλλειμμα σε Ταμειακή Βάση

Βάσει των στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος, η κεντρική διοίκηση εμφάνισε ταμειακό έλλειμμα 380 εκατ. ευρώ, το πρώτο δίμηνο του έτους, σε αντίθεση με το πλεόνασμα των 843 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης χρονιάς.

Η διαφορά είναι ακόμα πιο έντονη ως προς το πρωτογενές πλεόνασμα του Προϋπολογισμού σε ταμειακή βάση, το οποίο ανήλθε στα 838 εκατ. ευρώ το δίμηνο του Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου, αντίθετα με το αντίστοιχο δίμηνο του 2018, κατά το οποίο, το πρωτογενές πλεόνασμα σημείωσε 2 δισ. ευρώ.