Τήρηση Εχεμύθειας

Με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες μας (GreekShares.com – GreekShares.gr – InvestLearn.com και Haramis.gr) καθώς και κατά τη χρήση αυτών των υπηρεσιών μερικές φορές παρέχετε κατά την απόλυτη κρίση σας προσωπικά δεδομένα (όπως π.χ. το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνό σας).

Τα εν λόγω δεδομένα συλλέγονται με μόνο σκοπό τη εξυπηρέτησή σας. Με τη λήξη της συνδρομής σας και τη δήλωση προς εμάς ότι δεν επιθυμείτε ανανέωση της συνδρομής σας, διαγράφουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται κάνοντας χρήση διαδικασιών ασφαλείας και παρέχοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και εμπιστευτικότητα.

Κάθε χρήστης των υπηρεσιών μας έχει δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά του δεδομένα που τηρούνται από εμάς και για το δικαίωμα διαγραφής, αντίρρησης και διόρθωσης των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση διαφημίσεων με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπο.

Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες με βάση την επίσκεψή τους στον ιστότοπο ή σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο.

www.GreekShares.com