61. Συναλλαγές Διακυμάνσεων (Swing Trading)

Διακυμάνσεις στις Συναλλαγές
Διακυμάνσεις στις Συναλλαγές

Μια συναλλαγή διακυμάνσεων πραγματοποιείται με σκοπό την αποκόμιση κερδών από τις φυσιολογικές αυξομειώσεις στις ημερήσιες κινήσεις μιας μετοχής.

Οι συναλλαγές διακυμάνσεων αρχίζουν συνήθως σε μια περιοχή σημαντικής στήριξης (ή αντίστασης) και επιδιώκουν να επιτύχουν κέρδη μεταξύ 3% και 6%, κατά περίπτωση.

Οι συναλλαγές αυτές, που τυπικά διατηρούνται για δύο έως πέντε (ή και περισσότερες) ημέρες, εκμεταλλεύονται ένα πολύ κερδοφόρο τμήμα της αγοράς που έχουν παραβλέψει οι πιο ενεργητικοί επενδυτές.

Πολύ σύντομο για τα μεγάλα θεσμικά συμφέροντα και, ταυτόχρονα, πολύ μεγάλο για όσους αγοράζουν και πωλούν την ίδια μέρα (οι οποίοι τυπικά δεν κρατούν θέσεις για δεύτερη ημέρα), αυτό το χρονικό πλαίσιο προσφέρει την τέλεια ευκαιρία για ανεξάρτητους επενδυτές, που έχουν την απαραίτητη εμπειρία να την αξιοποιήσουν αποδοτικά!