Στο 3,8% η Ανάπτυξη και 5,2% ο Πληθωρισμός

Στο 3,8% η Ανάπτυξη και 5,2% ο Πληθωρισμός

Ανάπτυξη 3,8% – από 4,8% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη – για το 2022 και πληθωρισμό 5,2% προβλέπει το βασικό σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ), ανέφερε στην ομιλία του ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας κ. Στουρνάρας, στη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Το δυσμενές σενάριο προβλέπει υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης στο 2,8% και πληθωρισμό στο 7%.

Παρουσιάζοντας την Ετήσια Έκθεση, ο Διοικητής της ΤτΕ υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει την ιστορική ευκαιρία να μετατρέψει την τρέχουσα κρίση σε ευκαιρία.

Όπως ανέφερε οι κύριοι στόχοι της οικονομικής πολιτικής το 2022 πρέπει να είναι η διατήρηση της δυναμικής της ανάπτυξης, ώστε να επεκταθούν οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας, και η συνέχιση των προσπαθειών για την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, που πρέπει να αναδειχθεί σε εθνικό στόχο.

Αναφερόμενος στις αβεβαιότητες που υπάρχουν, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι μεσομακροπρόθεσμα, ο σημαντικότερος εξωγενής κίνδυνος προέρχεται από τη μη γραμμικότητα της κλιματικής κρίσης, η οποία συνιστά σοβαρή απειλή μακροοικονομικής και χρηματοπιστωτικής αστάθειας.