Στο 1,7% ο Ετήσιος Πληθωρισμός

Ετήσιος Πληθωρισμός
Ετήσιος Πληθωρισμός

Στο 1,7% αναμένεται να διαμορφωθεί ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο του 2019 σε σχέση με το 1,4% του Μαρτίου, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση του Στατιστικού Γραφείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat).

Σε ό,τι αφορά τα κύρια συστατικά του πληθωρισμού της Ευρωζώνης, ο τομέας της ενέργειας αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό (5,4%, σε σύγκριση με 5,3% τον Μάρτιο), ενώ ακολουθούν οι υπηρεσίες (1,9% σε σχέση με 1,1% τον Μάρτιο).

Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό στο 1,5%, σε σχέση με 1,8% τον Μάρτιο, και τέλος, ο τομέας των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών στο 0,2% σε σχέση με το 0,1% του Μαρτίου.