Στην Ελλάδα τα Μεγαλύτερα Ποσοστά Ανεργίας

Στην Ελλάδα τα Μεγαλύτερα Ποσοσστά Ανεργίας
Στην Ελλάδα τα Μεγαλύτερα Ποσοσστά Ανεργίας

Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) καταγράφονται στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).

Συνολικά στην Ευρωζώνη η ανεργία διαμορφώθηκε στο 7,7% σε σχέση με 7,8% τον Φεβρουάριο και 8,5% ένα χρόνο πριν.

Στην ΕΕ το ποσοστό ανεργίας ήταν 6,4% τον Μάρτιο, σε σχέση με 6,5% τον Φεβρουάριο και 7% έναν χρόνο πριν.

Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (18,5% με στοιχεία του Ιανουαρίου 2019), στην Ισπανία (14%) και στην Ιταλία (10,2%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην Τσεχία (1,9%) και στη Γερμανία (3,2%).