Σταθερά Εφαρμόζεται Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Διατήρηση δυναμικής και σταθερής εφαρμογής σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Τη διατήρηση της «δυναμικής» και «σταθερής» εφαρμογής του σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας, συστήνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Στην έκθεσή της για την Ελλάδα, η Επιτροπή τονίζει ότι το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο σύνολο αλληλοενισχυόμενων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που θα εφαρμοστούν από το 2026.

«Η εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας μέχρι στιγμής έχει προχωρήσει καλά.

Στο μέλλον, θα είναι σημαντικό να διατηρηθεί η δυναμική υλοποίησης», αναφέρει συγκεκριμένα η έκθεση.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα υπέβαλε 3 αιτήματα πληρωμής για μη επιστρεπτέα οικονομική στήριξη και 2 αιτήματα πληρωμής για στήριξη δανείου, που αντιστοιχούν σε 85 ορόσημα και στόχους του σχεδίου.

Μέχρι σήμερα, εκτός από την προχρηματοδότηση, η Ελλάδα έχει λάβει συνολική εκταμίευση 7,126 δισ. ευρώ (3,436 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 3,69 δισ. ευρώ σε δάνεια).

Στις 29 Μαρτίου 2023, η Ελλάδα εξέφρασε την πρόθεσή της να ζητήσει 5 δισ. ευρώ πρόσθετη στήριξη δανείου στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.