Σε Χαμηλά Επίπεδα τα Ομόλογα των Χωρών της Ευρωζώνης

Ομόλογα Ευρώπης
Ομόλογα Ευρώπης

Νέες συζητήσεις για την υιοθέτηση πολιτικής ποσοτικής χαλάρωσης πραγματοποιούνται από την ΕΚΤ, προκειμένου να αυξηθεί ο πληθωρισμός και να ενισχυθεί η ανάπτυξη, εξαιτίας των χαμηλών επιπέδων στα οποία κινούνται τα ομόλογα των χωρών της ευρωζώνης.

Τα γαλλικά ομόλογα σημείωσαν αρνητικά επιτόκια ενώ τα ιταλικά ομόλογα μακράς διάρκειας υποχώρησαν κάτω του 2%, για πρώτη φορά από το Μάιο του 2018.

Οι αποδόσεις των ιταλικών ομολόγων εξακολουθούν να υποχωρούν μετά τη συμφωνία των ΗΠΑ με την Κίνα να προχωρήσουν σε εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Τα ολλανδικά, βελγικά, αυστριακά και πορτογαλικά ομόλογα υποχώρησαν σε νέα χαμηλά επίπεδα.

Παράλληλα, το ελληνικό δεκαετές ομόλογο σημείωσε πτώση, όμως η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία επωφελούνται από την μαζική είσοδο κεφαλαίων στις αγορές εξαιτίας των υπερβολικά χαμηλών αποδόσεων των ομολόγων με υψηλή αξιολόγηση.

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, γεγονός που κινητοποιεί την ΕΚΤ να λάβει τις αναγκαίες αποφάσεις σχετικά με τις οικονομικές και νομισματικές πολιτικές.

Οι αγορές έχουν ήδη προεξοφλήσει μείωση τον Σεπτέμβριο του επιτοκίου καταθέσεων της ΕΚΤ κατά 10 μονάδες βάσης.