Σε Ασφυκτικό Κλοιό οι Τράπεζες για τα «Κόκκινα» Δάνεια

Τραπεζες 1
Η ανάγκη επιθετικότερης μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους (Non Performing Exposures- NPEs) κατέστη επιτακτική, μετά την κατάθεση των πλάνων τριετίας (2019-21), στο τέλος του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Το 2019 σηματοδοτεί ένα έτος μεγάλων και δύσκολων αποφάσεων για τις εγχώριες συστημικές τράπεζες καθώς θα κληθούν να καθορίσουν και εν μέρει να υλοποιήσουν, το νέο σχεδιασμό, βάσει του οποίου τα «κόκκινα» δάνεια θα υποχωρήσουν στο τέλος του 2021 κάτω του 10% επί των συνολικών χορηγήσεων, προσεγγίζοντας το μέσο ευρωπαικό όρο.

Η ανάγκη επιθετικότερης μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους (Non Performing Exposures- NPEs) κατέστη επιτακτική, μετά την κατάθεση των πλάνων τριετίας (2019-21), στο τέλος του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Βάσει αυτών οι τράπεζες προβλεπόταν να μειώσουν τα NPEs μεταξύ 18% με 22% στο τέλος του 2021.

Η γνωστοποίησή τους πυροδότησε σωρεία ρευστοποιήσεων στους τραπεζικούς τίτλους καθώς οι επενδυτές συνειδητοποίησαν ότι για την επόμενη τριετία δεν υπήρχαν προοπτικές απόδοσης, τσακίζοντας μεν την κεφαλαιοποίηση των τραπεζών και καθιστώντας δε δυσκολότερη την έξοδο στις αγορές για άντληση συμπληρωματικών ή και βασικών κεφαλαίων.

Κατηγορηματικός κριτής για τις δυνατότητες των τραπεζών να εξυγιάνουν με επιτυχία τους ισολογισμούς τους και να ενισχύσουν χορηγήσεις και έσοδα είναι οι αγορές.

Για να αναστραφεί το παραπάνω δυσμενές κλίμα, δόθηκαν στη δημοσιότητα, δύο εργαλεία υποβοήθησης των τραπεζών, ως προς το στόχο ταχύτερης και αποτελεσματικότερης μείωσης των NPEs.

Το ένα, που αρχικά επεξεργάστηκε το ΤΧΣ και σε συνεχεία πέρασε στην «ιδιοκτησία» της κυβέρνησης, προβλέπει παροχή κρατικής εγγύησης επί των senior ομολόγων τιτλοποίησης NPEs, κατά αναλογία του ιταλικού μοντέλου (Asset Protection Scheme -APS).

Το δεύτερο, της ΤτΕ, προβλέπει τη μεταβίβαση από τις τράπεζες σε εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) κόκκινων δανείων με διαγραφή των αναλογουσών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και ανάληψη της υποχρέωσης από το Δημόσιο να παράσχει ισόποση εγγύηση στο SPV.

Συνδυάζει, επομένως, την αντιμετώπιση ενός διττού προβλήματος: τη μείωση των NPEs και της συμμετοχής των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.

Οι αποφάσεις του SSM και της DG Comp για το ποιο από τα δύο παραπάνω «εργαλεία» υποβοήθησης τιτλοποιήσεων πληροί τις εποπτικές απαιτήσεις και δεν προσκρούει στους κανόνες περί κρατικής ενίσχυσης θα ληφθούν μέσα στο μήνα, ώστε οι τράπεζες να υποβάλουν στόχους μείωσης.

Τα επιτελεία των τραπεζών έχουν, ήδη, αποφασίσει ποιες θα είναι οι πρώτες κινήσεις τους εντός του 2019.

Πρόκειται για ενέργειες που εναρμονίζονται με τα δύο υπό επεξεργασία σχέδια και αφορούν τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

ΠΗΓΗ: www.euro2day.gr