Σήμα Κινδύνου για Φτωχοποίηση της Χώρας

Σήμα Κινδύνου για Φτωχοποίηση της Χώρας
Σήμα Κινδύνου για Φτωχοποίηση της Χώρας

Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για εκτεταμένη φτωχοποίηση του εργατικού δυναμικού της χώρας, διεύρυνσης των ανισοτήτων και διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής, αναφέρεται στην έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) με θέμα:

«Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις μετά την Covid-19: Άξονες Προτάσεων Πολιτικής».

Δύο στοιχεία επισημάνθηκαν ως πιο σημαντικά σχετικά με την λειτουργία των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων:

Το πρώτο αναδείκνυε την έλλειψη ρευστότητας ως το σημαντικότερο πρόβλημα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι 8 στις 10 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων.

Το δεύτερο ζήτημα, που συνδέεται σε ένα βαθμό με την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος ρευστότητας, αφορούσε στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Από τα ευρήματα της έρευνας προέκυψε πως 1 στις 7 επιχειρήσεις ενδέχεται να διακόψουν τη δραστηριότητά τους το επόμενο διάστημα.

www.GreekShares.com/gr/