46. Ρευστότητα

Ρευστότητα
Ρευστότητα

Ρευστότητα ονομάζεται η ευχέρεια με την οποία ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να μετατραπεί σε μετρητά (η ευκολία με την οποία αγοραστές και πωλητές μπορούν να συνεργαστούν και να συμφωνήσουν σε μια τιμή).

Ένα σημαντικό θέμα στην εκτίμηση του ρίσκου για μια επένδυση είναι πόσο ρευστοποιήσιμα είναι τα διάφορα χρηματοοικονομικά στοιχεία της επένδυσης αυτής.

Κατά συνέπεια, στοιχεία που είναι λιγότερο ρευστοποιήσιμα τείνουν να έχουν ένα ευρύτερο άνοιγμα μεταξύ της “προσφοράς” (της τιμής που προσφέρει ένας πιθανός αγοραστής) και της “ζήτησης” (της τιμής που ζητάει ο πωλητής).

Το ρευστό χρήμα είναι απαραίτητο σε κάθε επενδυτή.

Χρειάζεστε μετρητά και ρευστότητα, για να έχετε ελευθερία και ασφάλεια.

Το ταμειακό απόθεμα παρέχει χρήματα, όχι μόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης αλλά και για την αξιοποίηση ευκαιριών.

Ένα ταμειακό απόθεμα παρέχει τη βάση για ολόκληρη την οικονομική σας θέση.

Πρέπει πρώτα να τακτοποιήσετε το ταμειακό σας απόθεμα και μετά να προβείτε σε ριψοκίνδυνες επενδύσεις με χρήματα που δεν έχετε την πολυτέλεια να χάσετε.

Βαρετό αλλά συνετό:

Μισθοί τεσσάρων έως έξι μηνών ή δαπάνες πέντε έως οκτώ μηνών είναι κατευθυντήριες γραμμές που κατά κανόνα θεωρούνται λογικές για αποθεματικά κεφάλαια έκτακτης ανάγκης.