Πρωτογενές Πλεόνασμα του Προϋπολογισμού

Πλεόνασμα του Προϋπολογισμού
Πλεόνασμα του Προϋπολογισμού

Ο προϋπολογισμός το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2019 εμφάνισε πρωτογενές πλεόνασμα 916 εκατ. ευρώ, σε αντίθεση με τον περυσινό, το πεντάμηνο του Ιανουαρίου – Μαΐου 2018, του οποίου το πρωτογενές πλεόνασμα ανερχόταν σε 853 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2019, παρουσιάζεται έλλειμμα 1,76 δισ. ευρώ στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού έναντι του στόχου των 4,050 δισ. της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού 2019, για το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 20,186 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,4% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το 2019 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019, ενώ τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 21,933 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,1% από τον προβλεπόμενο στόχο.

Αναλυτικότερα, αύξηση εσόδων έναντι των προβλεπόμενων στόχων παρουσίασαν κατηγορίες όπως ο ΦΠΑ προϊόντων και υπηρεσιών, ο ΕΦΚ (ειδικός φόρος κατανάλωσης) ενεργειακών προϊόντων, φόροι και δασμοί εισαγωγών, φόροι παραγωγής και τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας, φόροι κεφαλαίων και εισοδημάτων πληρωτέων από εταιρείες, πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών κ.α.

Στον αντίποδα βρίσκονται ορισμένες κατηγορίες των οποίων τα έσοδα ήταν μειωμένα σε σχέση με τον προβλεπόμενο στόχο.

Οι κατηγορίες αυτές αφορούν τον ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών, τον ΦΠΑ στα καπνικά προϊόντα, φόρους με μορφή χαρτόσημου, φόροι εισοδήματος πληρωτέοι από φυσικά πρόσωπα κ.α.

Πρωτογενές Πλεόνασμα του Προϋπολογισμού

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2019 ανήλθαν στα 21,945 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 255 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου λόγω της μεταβίβασης στον ΕΦΚΑ 971 εκατ. ευρώ για την χορήγηση της 13ης σύνταξης.

Επιπλέον, οι δαπάνες των «Κοινωνικών παροχών» υπερβαίνουν τον στόχο κατά 217 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της καταβολής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στην κατηγορία αυτή για το Α’ τρίμηνο του 2019 ύψους 172 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2019 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 κατά 2,604 δισ. ευρώ.

Οι κατηγορίες των δαπανών αυτών αντιστοιχούν στις αυξημένες επιχορηγήσεις προς τους ΟΚΑ (οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης), στις πληρωμές τόκων, στις πρόσθετες αποδοχές, στις δαπάνες ΠΔΕ (πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων) κ.α.

Για την ακρίβεια, τον Μάιο 2019 οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 4,948 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,024 δισ. ευρώ σε σχέση με το μηνιαίο στόχο.