Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την πλοήγησή σας στον δικτυακό τόπο Greekshares.com, προκειμένου να συμμετέχετε ενεργά στις δραστηριότητες του δικτυακού μας τόπου, αλλά και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας και αξιοποίηση των επιμέρους υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του δικτυακού τόπου Greekshares.com, σας δίνουμε την επιλογή να αναγράψετε στις φόρμες- αιτήσεις που θα συναντήσετε, κάποια απο τα προσωπικά σας στοιχεία.

Εάν επιλέξετε να εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία, στα αντίστοιχα πεδία που θα συναντήσετε, τότε αναγνωρίζετε, ότι τα στοιχεία αυτά συλλέγονται απο τους συντελεστες του Greekshares.com. Το Greekshares.com και οι Συνεργάτες του, δεσμεύονται να μην προβούν σε δημοσίευση ή διοχέτευση των στοιχείων αυτών σε τρίτους χωρίς την άδειά σας — με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η παραχώρηση πρόσβασης στα στοιχεία αυτά επιβάλλεται λόγω συμμόρφωσης σε επιταγές των Αρμόδιων Αρχών, σύμφωνα με τους ορισμούς της Ισχύουσας Νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω αιτήσεις-φόρμες, αναφέρονται στις υπηρεσίες επικοινωνίας, διαφήμισης και εγγραφής νέου μέλους. Μέσω των υπηρεσιών αυτών μπορείτε αντίστοιχα να επικοινωνείτε με τους συντελεστές του Greekshares.com, να διαμορφώνετε τρόπους διαφημιστικής – εμπορικής προώθηση σας μέσω του δικτυακού τόπου Greekshares.com, αλλά και να επιτυγχάνετε μια πληρέστερη ενημέρωση γύρω απο ζητήματα οικονομικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος, εξατομικευμένη κατά το μέτρο του εφικτού, βάσει των στοιχείων που θα διαθέσετε σε μας, με τις εν λόγω φόρμες.

Ο κύριος σκοπός συλλογής των προσωπικών σας στοιχείων από εμάς, επικεντρώνεται στην διάγνωση μέσω των γενικών χαρακτηριστικών που προκύπτουν απο τα στοιχεία που εκουσίως μας παρέχετε, των ιδιαίτερων προσανατολισμών σας γύρω από ζητήματα οικονομικής φύσης, ώστε η χρήση των υπηρεσίων του δικτυακού τόπου Greekshares.com, να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις δικές σας ανάγκες. Περαιτέρω, η συλλογή των προσωπικών σας στοιχείων γίνεται για λόγους στατιστικής επισκόπησης και μελέτης, στα πλαίσια μιας προσπάθειας διαμόρφωσης και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και της εμπορικής, διαφημιστικής πολιτικής, που ακολουθούμε.

Τα στοιχεία που αναγράφονται στις φόρμες του Greekshares.com, είναι τα εξής: όνομα, επώνυμο, e-mail, τ.κ., διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό,  πόλη. Όπως αναφέρεται και στις σελίδες που περιέχουν τις φόρμες αυτές, κάποια απο τα στοιχεία αυτα, τα οποία και διακρίνονται από έναν αστερίσκο (*), είναι υποχρεωτικά. Η διάκριση αυτή μεταξύ προαιρετικών και υποχρεωτικών στοιχείων εξυπηρετεί την ορθότερη και πληρέστερη σκιαγράφηση των χρηστών-μελών του δικτυακού Greekshares.com.

Έχετε τη δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων σας ή ολικής ανάκλησης της συνδρομής σας στις ανωτέρω υπηρεσίες οποτεδήποτε, εκδηλώνοντας την επιθυμία σας.

Εννέα Ερωταπαντήσεις για να Καταλάβετε τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων