Πολλές Επιχειρήσεις Εκφράζουν τον Φόβο για Διακοπή της Δραστηριότητάς τους

Πολλές Επιχειρήσεις Εκφράζουν τον Φόβο για Διακοπή της Δραστηριότητάς τους
Πολλές Επιχειρήσεις Εκφράζουν τον Φόβο για Διακοπή της Δραστηριότητάς τους

Σε δύσκολη κατάσταση βρίσκονται πολλές επιχειρήσεις μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων.

Στην έρευνα του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) επισημάνθηκε το ζήτημα της ρευστότητας ως το σημαντικότερο πρόβλημα που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις.

 Σύμφωνα με την έρευνα, τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα από την κυβέρνηση για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων δεν επαρκούν για να καλύψουν την πλειονότητα των επιχειρήσεων.

Τα 6 κυριότερα ευρήματα της έρευνας είναι τα κάτωθι:

1. 8 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν πως ο τζίρος τους ήταν μειωμένος τον προηγούμενο μήνα σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό με μέσο όρο μείωσης του τζίρου -46%.

2. 2 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν πως είναι πολύ πιθανό το προσωπικό τους να μειωθεί το επόμενο εξάμηνο, ενώ μόλις το 5% δήλωσε πως θα προχωρήσει σε προσλήψεις.

3. Με βάση τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σήμερα, μέχρι το τέλους του έτους κινδυνεύουν να χαθούν περίπου 190.000 θέσεις εργασίας.

4. 1 στις 3 επιχειρήσεις εκφράζουν τον φόβο για ενδεχόμενη διακοπή της δραστηριότητάς τους το επόμενο διάστημα. 

5. 4 στις 10 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι το επόμενο διάστημα δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

6. 1 στις 3 επιχειρήσεις δήλωσε ότι το επόμενο διάστημα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ασφαλιστικές της υποχρεώσεις.