Πολιτικές και Οικονομικές Μεταρρυθμίσεις

1 κόκκινων δανείων
Πολιτικές και Οικονομικές Μεταρρυθμίσεις

Για την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές θα πρέπει να συνεχισθούν οι μεταρρυθμίσεις κυρίως στον τραπεζικό τομέα με μεγάλη μείωση των κόκκινων δανείων.

Παράλληλα, πρέπει άμεσα να αξιοποιηθεί η προμνημονιακή αλλά και η μεταμνημονιακή βοήθεια με όλα τα απαραίτητα οικονομικά αλλά και πολιτικά κριτήρια.

Για την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας πρέπει να υπάρχει συνέχεια στην εμπιστοσύνη μεταξύ της Ελλάδας και των Ευρωπαίων εταίρων της με στόχο επίσης την προσέγγιση των αγορών.