Πιθανή η Μείωση των Επιτοκίων

Πιθανή η Μείωση των Επιτοκίων
Πιθανή η Μείωση των Επιτοκίων

Η μείωση των επιτοκίων κατά τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) φαντάζει βέβαιη και ένα νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, καθώς και μια «ανανέωση» του μηνύματος, που εκπέμπει η νομισματική πολιτική είναι επίσης πιθανή.

Ο πρόεδρος της EKT, Mario Draghi, παραδέχθηκε σχεδόν ανοικτά ότι μια χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής βρίσκεται επί θύραις, καθώς οι προοπτικές ανάπτυξης στην Ευρωζώνη έχουν επιδεινωθεί, αναφερόμενος παράλληλα σε σειρά πιθανών «εργαλείων» που εξετάζονται από τα επιτελεία της EKT.

Από τα εργαλεία αυτά, η μείωση του επιτοκίου καταθέσεων της ΕΚΤ, που σημαίνει πρακτικά αύξηση του χρεωστικού επιτοκίου των τραπεζών στην Ευρωζώνη, είναι εκείνη που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη συναίνεση.

Αυτό μπορεί να συνοδεύεται από ένα κλιμακωτό σύστημα, στο οποίο οι τράπεζες πληρώνουν ένα προεξοφλητικό επιτόκιο για μέρος της πλεονάζουσας ρευστότητάς τους, παρόλο που το εργαλείο αυτό δεν πείθει σημαντικό αριθμό μελών του ΔΣ της ΕΚΤ.

Η επανάληψη του προγράμματος αγοράς ομολόγων ύψους 2,6 τρισ. ευρώ από πλευράς ΕΚΤ θεωρείται επίσης πιθανή, αν και η εύρεση επιλέξιμων assets προς αγορά δεν θεωρείται εύκολη.