42. Ο Φόβος της Απογοήτευσης

investing discipline
Οι άνθρωποι έχουν την τάση να αισθάνονται στεναχώρια και θλίψη, όποτε κάνουν μια λανθασμένη κρίση...
This content is for “Lifetime Access to All Articles and E-book” members only.
To access all content and download the e-book “THE Stock Market Guide to Profitable Investments”, please Log in or Join

Login or Join Now to Access