42. Ο Φόβος της Απογοήτευσης

investing discipline
Οι άνθρωποι έχουν την τάση να αισθάνονται στεναχώρια και θλίψη, όποτε κάνουν μια λανθασμένη κρίση...

Οι άνθρωποι έχουν την τάση να αισθάνονται στεναχώρια και θλίψη, όποτε κάνουν μια λανθασμένη κρίση.

Οι επενδυτές που αποφασίζουν εάν θα αγοράσουν ή θα πουλήσουν έναν τίτλο επηρεάζονται συναισθηματικά από το εάν ο τίτλος αγοράστηκε ή πουλήθηκε υψηλότερα ή χαμηλότερα από την τρέχουσα τιμή.

Σύμφωνα με μια θεωρία, οι επενδυτές αποφεύγουν να πωλούν μετοχές που πέφτουν, προκειμένου να αποφύγουν τον πόνο και την απογοήτευση ότι έχουν κάνει μια κακή επένδυση.

Η αμηχανία λοιπόν που προκαλεί το γεγονός ότι πρέπει να αναφέρουν τη ζημία σε άλλους, ενδεχομένως να συμβάλλει στην τάση να μην πωλούν ζημιογόνες επενδύσεις.

Ορισμένοι ερευνητές εκφράζουν τη θεωρία ότι οι επενδυτές ακολουθούν το πλήθος και την κοινή λογική, για να αποφύγουν το ενδεχόμενο να αισθανθούν απογοήτευση στην περίπτωση που οι αποφάσεις τους αποδειχθούν λανθασμένες.

Πολλοί επενδυτές θεωρούν ευκολότερο να αγοράσουν μια δημοφιλή μετοχή και να εξορθολογικεύσουν την πτώση της, αφού και όλοι οι άλλοι την είχαν αγοράσει και είχαν πιστέψει σε αυτή.