24. Ο Τύπος Ποσοστού Ηλικίας

your investment profile
Όταν είστε νέοι, έχετε το χρόνο με το μέρος σας...

Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποφασίσετε πόσο θα επενδύσετε σε μετοχές και πόσο αλλού είναι ο οικονομικός προγραμματισμός και η αυτοεξέταση.

Υπάρχουν βασικά πέντε πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη, όταν επιχειρείτε να αποφασίσετε πόσα θα πρέπει να επενδύσετε σε μετοχές και πόσα σε άλλες επενδύσεις:

1. Την ηλικία σας.

2. Τις συνέπειες του πλάνου σύνταξης.

3. Το προσωπικό σας βιοτικό επίπεδο.

4. Τον τρόπο με τον οποίο η διαφοροποίηση επηρεάζει το ρίσκο.

5. Τους γενικούς σας οικονομικούς στόχους.

Αρχίζετε τοποθετώντας την ηλικία σας σε έναν τύπο ο οποίος σας υποδεικνύει ποιο ποσοστό των χρημάτων μακροπρόθεσμης επένδυσης πρέπει να επενδυθούν σε δυναμικά μέσα ανάπτυξης, όπως είναι οι μετοχές.

Συγκεκριμένα:

100 – ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΣΑΣ = Το ποσοστό των χρημάτων επένδυσης που θα πρέπει να είναι σε δυναμικές επενδύσεις ανάπτυξης.

Αυτός ο τύπος είναι βατός και λογικός.

Όταν είστε νέοι, έχετε το χρόνο με το μέρος σας.

Αν ναυαγήσει κάποια από τις επενδύσεις σας, μπορεί να είναι ανησυχητικό στην αρχή.

Ωστόσο έχετε πολλά χρόνια πριν από τη συνταξιοδότησή σας, για να χτίσετε από την αρχή την περιουσία σας, προτού χρειαστεί να αγγίξετε τα χρήματα.

Το βασικό ρίσκο που πρέπει να ξεπεράσετε, όταν είστε νέοι δεν είναι η απώλεια της περιουσίας σας, αλλά ότι αυτή δεν δημιουργείται όσο γρήγορα θα θέλατε.

Είναι σαφές ότι όσο μεγαλώνετε, τόσο θα πρέπει τα κεφάλαιά σας να επενδύονται σε συντηρητικές επενδύσεις που επιφέρουν εισόδημα, όπως είναι τα ομόλογα.

Κι αυτό γιατί όταν είστε 50 ετών έχετε πολύ λιγότερο χρόνο στην αγορά εργασίας για να χτίσετε εκ νέου την περιουσία σύνταξής σας απʼ ό,τι όταν είστε 25.