Ο Κορωνοϊός του Φόβου στις Αγορές

Οι παγκόσμιες κεφαλαιαγορές με το απόλυτο χάος που παντού επικράτησε τις τελευταίες ημέρες δεν θα ανακάμψουν εύκολα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το χειρότερο μελλοντικό σενάριο για την κερδοφορία, τις εισπράξεις και τον δανεισμό τους.
Οι παγκόσμιες κεφαλαιαγορές με το απόλυτο χάος που παντού επικράτησε τις τελευταίες ημέρες δεν θα ανακάμψουν εύκολα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το χειρότερο μελλοντικό σενάριο για την κερδοφορία, τις εισπράξεις και τον δανεισμό τους.

Οι παγκόσμιες κεφαλαιαγορές με το απόλυτο χάος που παντού επικράτησε τις τελευταίες ημέρες δεν θα ανακάμψουν εύκολα χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το χειρότερο μελλοντικό σενάριο για την κερδοφορία, τις εισπράξεις και τον δανεισμό τους.

Τώρα πλέον, μετά την «ισχυρή επέμβαση» του Κορωνοϊού στην παγκόσμια ανάπτυξη, η πτώση που έχει παγώσει τους επενδυτές, προσφέρει ευκαιρία για περισυλλογή και αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων.

Στο μακροοικονομικό πεδίο, κατά μόλις 0,1% αυξήθηκε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στις 19 χώρες του ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2019, το οποίο σε συνδυασμό με τον φόβο του Κορωνοϊου θα φέρει τεράστιες ανησυχίες και ανακατατάξεις στις χρηματαγορές.

www.GreekShares.com/gr/