Ο Κορωνοϊός Μείωσε το Πλεόνασμα του Προϋπολογισμού

Ο Κορωνοϊός Μείωσε το Πλεόνασμα του Προϋπολογισμού
Ο Κορωνοϊός Μείωσε το Πλεόνασμα του Προϋπολογισμού

Η πανδημία του κορωνοϊού και τα έκτακτα μέτρα ενίσχυσης επιχειρήσεων και εργαζομένων αφήνουν το πρώτο αποτύπωμα στα δημόσια οικονομικά.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, εμφανίζεται έλλειμμα ύψους 1,822 δισ. ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου, αυξημένο σε σύγκριση με το έλλειμμα 768 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Το πρωτογενές πλεόνασμα μειώθηκε στα 494 εκατ. ευρώ, από 1,443 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2019.

Ήταν όμως υψηλότερο έναντι του στόχου των 426 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 11.103 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 165 εκατ. ευρώ ή 1,5% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού του 2020.

www.GreekShares.com/gr/