Οι 5 Κίνδυνοι για την Οικονομία

Κίνδυνοι για την Οικονομία
Κίνδυνοι για την Οικονομία

Αντιμέτωπη με σοβαρούς κινδύνους, οι οποίοι μάλιστα, έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα, βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με την πρώτη έκθεση της μεταμνημονιακής παρακολούθησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Πέντε είναι οι «εκρηκτικοί» κίνδυνοι του δυσμενούς σεναρίου:

1. Μεταρρυθμιστική κόπωση,

2. Καθυστερήσεις στην εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών,

3. Αρνητικές επιδράσεις των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων στην ανάπτυξη και καθυστερήσεις στις επενδύσεις λόγω πολιτικής αβεβαιότητας,

4. Επιδείνωση των διεθνών συνθηκών στις αγορές και

5. Αύξηση του διεθνούς προστατευτισμού με ενίσχυση των εμπορικών πολέμων.