Οι Προτάσεις του ΣΕΒ για το Brain Drain

Οι Προτάσεις του ΣΕΒ για το Brain Drain
Οι Προτάσεις του ΣΕΒ για το Brain Drain

Επιδότηση μισθού ή εργοδοτικών εισφορών για την πρόσληψη Ελλήνων με αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό, επίδομα μετεγκατάστασης και ειδικό καθεστώς μειωμένης φορολόγησης για φυσικά πρόσωπα που εγκαθίστανται ως φορολογικοί κάτοικοι και συνάπτουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στην Ελλάδα, προτείνει μεταξύ άλλων ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για την αντιμετώπιση του Brain Drain, δηλαδή της φυγής επιστημόνων στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με στοιχεία της περιόδου 2008 – 2017 έφυγαν από την Ελλάδα περίπου 500.000 νέοι, περίπου το 4,6% του πληθυσμού.

Οι περισσότεροι έφυγαν κυρίως προς τις Ευρωπαϊές χώρες, με προεξάρχουσα τη Γερμανία που φαίνεται ότι απορροφά σχεδόν τους μισούς εξ’ αυτών, αλλά και το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία.

Ο ΣΕΒ επισημαίνει ότι το Brain Drain δεν είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης αλλά:

«Aντανακλά και τις ευρύτερες παραγωγικές και διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας, που δυσκολεύουν τη δημιουργία ποιοτικών και καλά αμειβομένων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Σε αυτές, προστίθενται παράγοντες όπως η έλλειψη αξιοκρατίας, η διαφθορά, οι χαμηλής ποιότητας κοινωνικές παροχές και το κακό εργασιακό περιβάλλον σε αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις.

Η ανάσχεση της τάσης αυτής πόσο μάλλον η αντιστροφή της πρέπει να γίνει εθνικός στόχος, ενόψει των μεγάλων προκλήσεων της εποχής, καθώς οι γνώσεις και δεξιότητές τους αποτελούν σημαντικό εφόδιο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας».

www.GreekShares.com/gr/