Οι Οκτώ Οικονομικοί Στόχοι της Κυβέρνησης για το 2019

Οκτώ στόχους έχει θέσει η κυβέρνηση μέσα στο 2019 επεσήμανε από το βήμα της 6ης ετήσιας οικονομικής διάσκεψης της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.
Οκτώ στόχους έχει θέσει η κυβέρνηση μέσα στο 2019 επεσήμανε από το βήμα της 6ης ετήσιας οικονομικής διάσκεψης της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.

Οκτώ στόχους έχει θέσει η κυβέρνηση μέσα στο 2019 επεσήμανε από το βήμα της 6ης ετήσιας οικονομικής διάσκεψης της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.

Οι στόχοι αυτοί είναι:

1. Η επίτευξη των συμφωνημένων δημοσιονομικών στόχων,

2. Η ενίσχυση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος,

3. Η ολοκλήρωση ενός νέου σταθερού φιλοεπενδυτικού φορολογικού πλαισίου,

4. Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία,

5. Η προώθηση των αποκρατικοποιήσεων,

6. Η υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων,

7. Η εισαγωγή κατάλληλου πλαισίου για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και

8. Η αποπληρωμή του πιο ακριβού μέρους του δανείου της χώρας προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).