Οι Αβεβαιότητες της Ελληνικής Οικονομίας

Οι Αβεβαιότητες της Ελληνικής Οικονομίας GS
Οι Αβεβαιότητες της Ελληνικής Οικονομίας - 1

Ο παράγοντας που θα κρίνει την ικανότητα της ελληνικής οικονομίας να υπερβεί την κρίση είναι η εκπόνηση και η ταχεία και συνεπής εφαρμογή μιας εθνικής στρατηγικής, ευρύτερης των Μνημονίων, που θα περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, τις αναγκαίες πολιτικές για να επισπευστεί η ανάκαμψη και τις επιβαλλόμενες μεταρρυθμίσεις για να εξασφαλιστεί η διατηρήσιμη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Δυστυχώς υπάρχουν ισχυρές αβεβαιότητες, εγχώριες και διεθνείς…

Όσον αφορά ειδικότερα τις εγχώριες αβεβαιότητες, θα πρέπει να σημειωθούν τα τρία ακόλουθα ενδεχόμενα:

1. Αδυναμία της Δημόσιας Διοίκησης να ανταποκριθεί στο πράγματι βαρύ καθήκον εφαρμογής των αλλαγών που αποφασίζονται πολιτικά.

Γι’ αυτό αποκτά υψηλή προτεραιότητα η προαναφερθείσα ανάγκη να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης, ώστε αυτή να είναι φιλική προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

2. Ισχυρές κοινωνικές αντιδράσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να κλονίσουν την πολιτική σταθερότητα.

3. Υστερήσεις στην επίτευξη των στόχων, οι οποίες θα είχαν αποτέλεσμα να απαιτηθούν πρόσθετα διορθωτικά μέτρα, που όμως δεν θα ήταν εύκολο να αποφασιστούν.

Στους διεθνείς παράγοντες η κύρια αβεβαιότητα αφορά την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία αν είναι δυσμενής θα επιδεινώσει τις προοπτικές και της ελληνικής οικονομίας.