Οικονομικές Δυσχέρειες στην Ευρωζώνη

Οικονομικές Δυσχέρειες στην Ευρωζώνη
Οι οικονομικές προβλέψεις είναι δυσοίωνες λόγω ποικίλων παραγόντων...

Για πρώτη φορά μετά το 2014 το οικονομικό κλίμα υποχώρησε κάτω από το μηδέν.

Οι οικονομικές προβλέψεις είναι δυσοίωνες λόγω ποικίλων παραγόντων.

Οι σημαντικότεροι από αυτούς είναι το επερχόμενο Brexit και η αβεβαιότητα της έκβασής του, οι αναταραχές των «Κίτρινων Γιλέκων» στη Γαλλία, η ανισορροπία της ιταλικής πολιτικής, οι πρακτικές των Ηνωμένων Πολιτειών τόσο στην εμπορική όσο και στην εξωτερική πολιτική, καθώς και το εμπορικό ισοζύγιο της Κίνας που τείνει αρνητικά προς τις εξαγωγές της.

Ειδικά το ζήτημα του Brexit προκαλεί αναστάτωση και στις χρηματοπιστωτικές αγορές αλλά και στη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς είναι ακόμη άγνωστο το πώς θα κατανεμηθεί το βάρος ως προς την οικονομική συνεισφορά της εκάστοτε χώρας – μέλους.

Γενικά, παρά τις αρχικές προβλέψεις περί ανάπτυξης, παρατηρείται απαισιοδοξία των οικονομολόγων.

Ο δείκτης ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας της Γερμανίας έχει πέσει, ενώ παράλληλα οικονομική επιβράδυνση παρατηρείται και στις Κάτω Χώρες και στην Ισπανία.

Με επιφύλαξη, οι οικονομικές προοπτικές της Φινλανδίας είναι οι πιο αισιόδοξες συγκριτικά με των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών.