Μικρή Βελτίωση του Οικονομικού Κλίματος

Μικρή Βελτίωση του Οικονομικού Κλίματος greekshares
Συμπερασματικά, καταφανής είναι η απαίτηση των πολιτών για την ανάγκη αύξησης των μισθών, αλλά και της ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους στους ζωτικούς τομείς παιδείας, υγείας και ασφάλειας.

Oριακή, σε σχέση με αντίστοιχες έρευνες, βελτίωση του κλίματος αισιοδοξίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, εκφράζουν σχεδόν οι τρεις στους δέκα πολίτες, ενώ μεγαλύτερη αισιοδοξία υπάρχει (34%) για την προσωπική τους οικονομική κατάσταση, όπως προκύπτει από την έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Συμπερασματικά, καταφανής είναι η απαίτηση των πολιτών για την ανάγκη αύξησης των μισθών, αλλά και της ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους στους ζωτικούς τομείς παιδείας, υγείας και ασφάλειας.

Αλλά, επιτακτική είναι και η ανάγκη για ενίσχυση των επενδύσεων στη χώρα, γεγονός που δίνει το στίγμα της κοινωνίας προς τον πολιτικό κόσμο, για τη χάραξη μιας εθνικής πολιτικής, που θα δίνει προοπτικές στην οικονομία, με έμφαση στην κοινωνική συνοχή.