Μη Ανταγωνιστική η Ελλάδα Λόγω Υπερφορολόγησης

Μη Ανταγωνιστική η Ελλάδα Λόγω Υπερφορολόγησης
Μη Ανταγωνιστική η Ελλάδα Λόγω Υπερφορολόγησης

Απογοητευτικά είναι τα στοιχεία ως προς τη φορολογική ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας, αφού σύμφωνα με τον φετινό Δείκτη Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας του Tax Foundation, η Ελλάδα βρίσκεται στην 30ή θέση μεταξύ των 36 χωρών-μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Τα στοιχεία αναδεικνύουν τα προβλήματα που δημιουργούνται από την υπερφορολόγηση, που τα τελευταία χρόνια πλήττει φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Είναι ενδεικτικό ότι από το 2014 – το πρώτο έτος δημοσίευσης του Δείκτη – μέχρι και σήμερα, η Ελλάδα καταλαμβάνει σταθερά τις θέσεις μεταξύ 27-32.

Ο Δείκτης της Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας συνυπολογίζει τις επιδόσεις κάθε χώρας σε πέντε επιμέρους τομείς:

1. Τους εταιρικούς φόρους,

2. Τους φόρους ατομικού εισοδήματος,

3. Τους καταναλωτικούς φόρους,

4. Τους φόρους ακίνητης περιουσίας και

5. Τους φόρους κερδών που παράγονται στο εξωτερικό.