Μεταβολές στο Κόστος Παραγωγής Επιχειρήσεων Υπηρεσιών

Μεταβολές στο Κόστος Παραγωγής Επιχειρήσεων Υπηρεσιών
Μεταβολές στο Κόστος Παραγωγής Επιχειρήσεων Υπηρεσιών

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το α’ τρίμηνο του 2020, μεικτή εικόνα παρουσίασε το κόστος παραγωγής στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών.

Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών παραγωγού υπηρεσιών αυξήθηκε σε:

 • Ταχυδρομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ταχυμεταφοράς σε +8,4%,
 • Διακίνησης φορτίων σε +2,8%,
 • Θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών σε +1,8%,
 • Παρουσίασης στα μέσα ενημέρωσης σε +1,7%,
 • Υπηρεσίες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων, παροχής συμβουλών και συναφείς υπηρεσίες σε +1,4%,
 • Αεροπορικών μεταφορών σε +1,3%,
 • Απασχόλησης σε +1,1%,
 • Αποθήκευσης σε +1%,
 • Ενημέρωσης σε +1%,
 • Τηλεπικοινωνιών σε +0,5%,
 • Οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και μετακόμισης σε +0,2% και
 • Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικές εταιρείες σε +0,1%.

Στον αντίποδα, ο δείκτης μειώθηκε σε Υπηρεσίες:

 • Αρχιτεκτόνων και μηχανικών και άλλες υπηρεσίες παροχής τεχνικών συμβουλών σε -2,1%,
 • Παροχής συμβουλών διαχείρισης σε -0,9%,
 • Έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων -0,9%,
 • Λογιστικής, τήρησης λογιστικών βιβλίων και λογιστικού ελέγχου και παροχής φορολογικών συμβουλών σε – 0,6% και
 • Τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων σε -0,6%.

Επιπρόσθετα, ο δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος σε υπηρεσίες:

Νομικές, ασφάλειας και διεξαγωγής ερευνών και καθαρισμού.