36. Μερίσματα Μετοχών

basics futures trading
Η βασική χρηματιστική προσέγγιση υποστηρίζει ότι οι επενδυτές υπολογίζουν τα μερίσματα τα οποία θα αποδώσει η μετοχή...

Γιατί είναι οι άνθρωποι πρόθυμοι να αγοράσουν μια μετοχή;

Η βασική χρηματιστική προσέγγιση υποστηρίζει ότι οι επενδυτές υπολογίζουν τα μερίσματα τα οποία θα αποδώσει η μετοχή.

Γενικότερα, υπολογίζουν τα κέρδη από τη μετοχή.

Τα μερίσματα είναι ένα ποσοστό επί των ετήσιων κερδών που η εταιρία καταβάλλει στους μετόχους της ως εισόδημα. Αυτό το ποσοστό ονομάζεται δείκτης διανομής της μετοχής.

Οι καθιερωμένες εταιρείες είναι πιθανότερο να διανέμουν υψηλότερα μερίσματα από ό,τι οι μικρότερες ή αναπτυσσόμενες εταιρίες, οι οποίες συχνά προτιμούν να χρησιμοποιούν τα κέρδη τους, για να χρηματοδοτήσουν την περαιτέρω επέκτασή τους.

Η αξία του μερίσματος έχει δύο συνιστώσες.

Η πρώτη είναι το ίδιο το μέρισμα, το οποίο, δεδομένης της αβεβαιότητας για το μέλλον του, απαιτεί να γίνει μια εμπεριστατωμένη πρόβλεψη για το τι θα ανακοινώσει η εταιρία σε μια μεταγενέστερη ημερομηνία.

Ουσιαστικά, υπολογισμός της αναμενόμενης αξίας, τον οποίο πρέπει να κάνουν οι αγοραστές.

Η αγορά μιας μετοχής εμπεριέχει μεγαλύτερο ποσοστό κινδύνου από ό,τι η τοποθέτηση των χρημάτων στην τράπεζα.

Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές θα απαιτήσουν μια υψηλότερη μέση απόδοση των μετοχών ως αντιστάθμισμα της μεγαλύτερης αβεβαιότητας και της πιθανότητας για ζημία.

Οι επενδυτές αποδίδουν μικρότερη αξία σε μια μετοχή που αναμένεται να αποδώσει Χ% ετησίως από ότι σε έναν τραπεζικό λογαριασμό με την ίδια ετήσια απόδοση, γιατί το μέρισμα της μετοχής είναι αβέβαιο.

Συνοπτικά θα λέγαμε ότι το επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την προεξόφληση του μερίσματος είναι υψηλότερο.

Αυτό το επιτόκιο είναι η δεύτερη συνιστώσα που επηρεάζει ην αξία του μερίσματος.

Συνεπώς, η βασική τιμή μιας μετοχής μπορεί να παρουσιάσει διακυμάνσεις εξαιτίας δύο παραγόντων.

Μπορεί να μεταβληθούν οι προσδοκίες για τα μερίσματα ή μπορεί να μεταβληθεί ο απαιτούμενος ρυθμός απόδοσης.

Δηλαδή, μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις στις μελλοντικές χρηματικές ροές ή στον τρόπο που αξιολογούν οι επενδυτές αυτές τις ροές.

Είναι γνωστό ότι η αργή αύξηση του μερίσματος μπορεί να συμπιέσει την τιμή μιας μετοχής, όπως είναι επίσης γνωστό ότι η αβεβαιότητα για αυτά τα μερίσματα ή μια αύξηση στα ομολογιακά και τραπεζικά επιτόκια μπορεί να επιφέρουν ανάλογο αποτέλεσμα.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν, γιατί σε μια εταιρεία την ευθύνη για τα μερίσματα την έχει το Διοικητικό Συμβούλιο που αποφασίζει εάν θα ανακοινώσει ένα χρηματικό μέρισμα ή/και ένα μέρισμα μετοχών καθώς και την ημερομηνία που αυτό θα διανεμηθεί.

Ωστόσο, ό,τι ενδιαφέρει εσάς τους επενδυτές είναι αν κυρίως πώς μπορείτε να προσπαθήσετε να προβλέψετε το μέρισμα πριν αυτό να ανακοινωθεί.

Πολλές εταιρείες ανακοινώνουν τακτικά μερίσματα, οπότε εάν κοιτάξετε το τελευταίο μέρισμα που διανεμήθηκε, ίσως μπορέσετε να προβλέψετε το ύψος του επόμενου μερίσματος.

Οι οικονομικοί κατάλογοι παρουσιάζουν τα μερίσματα που ανακοινώθηκαν από τα Διοικητικά Συμβούλια τα προηγούμενα έτη, μαζί με τις αντίστοιχες ημερομηνίες.

‘Αλλες εταιρείες ανακοινώνουν λιγότερο τακτικά μερίσματα, οπότε προσπαθήστε να δείτε πόσο καλή φαίνεται να είναι η πορεία της εταιρίας.

Μερικές εταιρείες μπορεί να μη διανέμουν μερίσματα για τις μετοχές τους, συνήθως επειδή έχουν καθυστερήσει τις πληρωμές των χρεών τους, ή επειδή η κατάστασή τους δεν είναι καλή ή επειδή θέλουν να διατηρήσουν τα κέρδη.

Τα μερίσματα όμως, έχουν σημασία κυρίως μακροπρόθεσμη, ίσως γιʼ αυτό επί του παρόντος, οι επενδυτές στην πλειοψηφία τους δεν ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τα μερίσματα.

Κάτι που είναι κρίμα να συμβαίνει, γιατί, ιστορικά, τα μερίσματα έχουν παίξει μεγάλη σημασία στο δυναμικό συνολικής απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου.

Όταν επιλέγετε μετοχές, μην αγνοείτε εντελώς το δυναμικό ανάπτυξης του μερίσματος!

Πράγματι, σε περιόδους αστάθειας της αγοράς, η απόδοση του μερίσματος μπορεί να πρέπει να είναι η μοναδική απόδοση που θα λάβετε υπόψη σας!