Μειώθηκαν κατά 22.333 οι Θέσεις Εργασίας

1 Μειώθηκαν κατά 22.333 οι Θέσεις Εργασίας1
Μειώθηκαν κατά 22.333 οι Θέσεις Εργασίας

Αρνητικό ήταν στην αρχή του 2019 το ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με στοιχεία ροών μισθωτής απασχόλησης του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

Ειδικότερα, το ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά 22.333 θέσεις εργασίας, με τις αναγγελίες πρόσληψης να ανέρχονται σε 157.141 και τις αποχωρήσεις σε 179.474.

Οι 72.413 αποχωρήσεις προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 107.061 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.