Μεγάλη Αύξηση στην Ανεργία

Μεγάλη Αύξηση στην Ανεργία
Μεγάλη Αύξηση στην Ανεργία

Σύμφωνα με την έκθεση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για την απασχόληση με βάση στοιχείων από την «Εργάνη», οι θέσεις εργασίας που χάθηκαν τον Μάρτιο του 2020 προαναγγέλλουν μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας, παρά το γεγονός ότι τα μέτρα της κυβέρνησης περιόρισαν τις απολύσεις.

Ο ΣΕΒ εκτιμά τα κάτωθι 5 δεδομένα:

1. Το ισοζύγιο των ροών εργασίας του Μαρτίου βρίσκεται στη μέγιστη αρνητική τιμή του από το 2001 έως σήμερα με μείον 41.903 θέσεις εργασίας, με την πραγματοποίηση 103.002 προσλήψεων και 144.905 αποχωρήσεων.

Πρόκειται για πολλαπλάσιες χαμένες θέσεις εργασίας ακόμα και σε σχέση με την περίοδο 2011 – 2013, όταν η πολυετής κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας βρισκόταν στην κορύφωσή της.

2. Η μεγαλύτερη μείωση στο ισοζύγιο αφορά στις προσλήψεις, οι οποίες μειώθηκαν κατά 49% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019 (103.002 από 202.157), ενώ οι αποχωρήσεις μειώθηκαν κατά 8,7%, από 158.784 σε 144.905.

Καθώς ο Μάρτιος σηματοδοτεί την προετοιμασία ενόψει της τουριστικής περιόδου με τη δημιουργία μεγάλου αριθμού εποχιακών θέσεων εργασίας, αναμένεται σημαντική αυξητική τάση της ανεργίας.

Η μη πραγματοποίηση αυτών των προσλήψεων θα επιβαρύνει επιπλέον την ανεργία.

3. Οι παραγωγικές επιχειρήσεις στη βιομηχανία, τη μεταποίηση, την τεχνολογία, και άλλους κλάδους υψηλής και μέσης προστιθέμενης αξίας διατήρησαν τον παραγωγικό ιστό και το ανθρώπινο δυναμικό τους.

4. Μέτρα που θεσπίστηκαν, όπως η δυνατότητα τηλεργασίας, η αναστολή πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η αναστολή συμβάσεων εργασίας με παράλληλη στήριξη των εργαζομένων που επλήγησαν, οι ρυθμίσεις για το προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας, η δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού μεταξύ των επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου και η ρήτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας συνέβαλαν σημαντικά στην αποκλιμάκωση των απολύσεων.

5. Παρά την αρνητική συνολική εικόνα, τον Μάρτιο του 2020, δύο κλάδοι εμφανίζονται με το πλέον θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων:

Α) Η Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα με +1.115 θέσεις και

Β) Οι δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας με +393 θέσεις.

Δηλαδή, οι δύο κλάδοι που βρέθηκαν στο επίκεντρο, της αντιμετώπισης της κρίσης στον Έβρο, και της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Οι προτάσεις του ΣΕΒ περιλαμβάνουν την υιοθέτηση προληπτικής, ευέλικτης και ολοκληρωμένης στρατηγικής απασχόλησης και τη σύνδεσή της με μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Επίσης, τη διοχέτευση των εγχώριων και ευρωπαϊκών πόρων στη βάση συγκεκριμένης στρατηγικής και στόχων.

Αναλυτικά οι πέντε προτάσεις του ΣΕΒ:

1. Άμεση υιοθέτηση μιας προληπτικής, ευέλικτης και ολοκληρωμένης στρατηγικής απασχόλησης, με μείγμα ενεργητικών και παθητικών πολιτικών.

Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στην κρίση θα πρέπει να ενταχθούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο πολιτικής απασχόλησης.

Είναι σημαντικό να λειτουργούν συμπληρωματικά με σύγχρονες πολιτικές αποφυγής των απολύσεων (ενδεικτικά, προγράμματα μειωμένου χρόνου εργασίας, επανακατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού), στη βάση διαγνωσμένων αναγκών της αγοράς εργασίας, και με γνώμονα τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

2. Σύνδεση της στρατηγικής απασχόλησης με μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Καμία στρατηγική δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική, εάν δεν συνδυάζεται με τη διαφύλαξη του παραγωγικού ιστού και της παραγωγικής απασχόλησης, την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, την αύξηση και την επιτάχυνση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας και την κοινωνική συνοχή.

3. Πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο της πολιτείας και των κοινωνικών εταίρων στα δεδομένα της αγοράς εργασίας, προκειμένου να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται έγκαιρες και αποτελεσματικές πολιτικές απασχόλησης.

4. Οι εγχώριοι και ευρωπαϊκοί πόροι δεν πρέπει να αναλώνονται σε αποσπασματικές πολιτικές, αντίθετα, η χρηματοδότηση των πολιτικών απασχόλησης να διενεργούνται στη βάση συγκεκριμένων στρατηγικών και στόχων.

Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τόσο την αξιοποίηση των πόρων του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για το ανθρώπινο δυναμικό, όσο και τους πόρους του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

5. Ενισχυμένος κοινωνικός διάλογος, με αφετηρία τις πρόσφατες κοινές θέσεις των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εργοδοτικών και Συνδικαλιστικών οργανώσεων, που περιέχουν κοινές δράσεις και έργα για την αναζωογόνηση του κοινωνικού διαλόγου και την αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων της παραγωγής και της εργασίας.

www.GreekShares.com/gr/